Corona-sjuksköterska förlorar vårdnaden om sin son – på grund av sitt jobb: ”hälsorisk”

Annons

Sjukvårdspersonalen gör ett hjältejobb runt om i världen efter pandemins utbrott. Men för den här mannen ledde det till att hon förlorade vårdnaden om sin son.

Vårdnadstvister är ett känsligt ämne som kan riva upp familjer och ofta är det barnen själva som hamnar i kläm. Därför vill man lite på att rättssystemet kan fatta rätt beslut, men ibland begås misstag som i det här fallet.

31-åriga Cemile Deniz är från Turkiet och jobbar som sjuksköterska i staden Ordu. Precis som sina kollegor har Cemile jobbat många timmar övertid sedan pandemins utbrott.

Cemile har en femårig son tillsammans med Mehmet Atakan Deniz, som hon nyligen ansökte om skilsmässa från. Mamman ansökte om ensam vårdnad om sonen, vilket rätten beviljade. Men pappan lyckades ändra rättens beslut…

Youtube

Utsätts för smittorisk

Pappan Mehmet lyckades övertyga rätten om att han borde få vårdnaden om barnet, eftersom mamman jobbar i sjukvården.

Argumentet gick ut på att mamman riskerade att smittas av covid-19 via sitt jobb, och att viruset på så sätt skulle överföras till sonen.

Mamma Cemile vill desperat ha vårdnaden om sin son, och menar att man tar smittorisken på största allvar inom sjukvården och är noga med att skydda sig.

Annons
Annons

Rätten tog pappans parti

Men rätten tänkte annorlunda och tog pappans parti.

”Barnets mamma är ambulanssjuksköterska och går ständigt in och ut ur människors hus, barnet är under allvarlig risk på grund av coronaviruspandemin”, var rättens utlåtande enligt turkiska CNN. 

 ”Med tanke på den höga smittrisken hos det nya coronaviruset har man dragit slutsatsen att det kommer att ligga i barnets bästa intresse att ge fadern tillfällig vårdnad i detta skede”, var jurys slutgiltiga bedömning

Annons

Det hela slutade med att Cemile nu bara får träffa sin son varannan helg. Hur länge fadern får ha vårdnad om femåringen är oklart, men mamma Cemile hoppas såklart att domen ska omprövas.

Vad tycker ni om rättens beslut? Ge era åsikter i kommentatorsfältet!

Sponsrat innehåll

Andra läste även