Dessa personer har större risk att dö i corona – enligt ny forskning

Nu har forskare, utifrån en unik studie slagit fast att dessa personer löper större risk att dö i corona. Är rökning en riskfaktor vid corona eller inte? Det är nu en av de frågor som forskare har diskuterat flitigt sedan pandemins början.

Ända sen corona tog över världen i början av förra året har forskare och läkare diskuterat om rökning är en riskfaktor, när man drabbas av viruset. Vissa har föreslagit att rökning kan ge ett skydd mot corona, medans andra har varnat för att rökare riskerar att drabbas extra hårt.

Men nu har en ny amerikans studie kommit till sin slutsats. Slutsatsen är att rökare som får corona faktiskt löper större risk att få svåra symptom och till och med dö i sjukdomen.

I studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften  JAMA Internal Medicine, deltog 7 102 personer som testat positivt för corona mellan mars och augusti förra året. Deltagarna i studien klassificerades sedan baserat på hur mycket de rökt, från att inte ha rökt alls till 0-10 paket-år, 10-30 paket-år eller över 30 paket-år. Ett paket-år innebar att man rökt 20 cigaretter varje dag i ett år.

Christer Janson, professor i lung-och allergisjukdomar vid Uppsala universitet berättade för Nyheter24 vad studien kommit fram till.

– I studien kan man se att ju mer man har rökt, desto större risk har man att drabbas av en allvarlig coronainfektion. Med rökning ökar alltså risken för att man behöver läggas in på sjukhus, att man behöver vårdas på IVA eller att man rentav dör i sjukdomen, säger Janson. 

Enligt Christer är studien unik i förhållande till tidigare studier. Forskarna har utgått från ett betydligt större material och har i motsats till andra studier, tittat på individer som rökt eller röker i olika utsträckningar.

Man har även tagit hänsyn till en av de svåraste frågorna när det kommer till att studera sambandsförhållandet mellan rökning och corona.

– Det som alltid är lurigt med rökning är frågan: är det rökningen i sig som gör att man får en svårare coronainfektion eller är det alla andra sjukdomar som rökningen resulterar i som ger en svårare infektion? Det har man tagit hänsyn till i den här studien, säger Janson och fortsätter:

– Bland de som rökt mest ser man vad man kallar ett oberoende samband mellan risken att hamna på sjukhus och att ha rökt mycket. Där var risken ungefär fördubblad i jämförelse med de som aldrig rökt. 

Sponsrat innehåll

Andra läste även