Det här enkla testet kan säga lika mycket om sannolikheten för överlevnad som större hälsoundersökningar.

– Om du är gammal och kan resa dig från en stol utan att stötta dig med händerna är det en bra indikation på att du kommer att överleva de närmaste åren, skriver Folkhälsoinstitutet (FHI) i ett pressmeddelande.

Kroppens funktionsförmåga ger en god indikation på robusthet, särskilt bland äldre. 

En studie  som följde 92-93-åringar över åtta år visade att så många som 11 procent av männen som lyckades resa sig från en stol utan att använda händerna som stöd, fyllde hundra år. För de som misslyckades med detta uppnådde endast 2 procent hundra år. Motsvarande siffror för kvinnor var 22 och 2 procent.

Enkla test för livslängd

Enkla funktionstester, som hur snabbt du går, kan säga lika mycket om sannolikheten för överlevnad som större hälsoundersökningar.

En stor samlad studie visade att endast ålder, kön och gånghastighet var lika korrekta för förväntad livslängd som en längre lista som också hade information om sjukdomar, självupplevd funktionsnivå, användning av gånghjälpmedel, rökning, blodtryck, kroppsmassaindex och sjukhusets historia.

Greppstyrka är ett annat användbart sätt att mäta äldre människors fysiska kapacitet.

– Handgreppsstyrkan förändras med åldern, och är på topp på 30-40-talet. Resultaten visar ett tydligt steg-för-steg samband mellan greppstyrka och förväntad livslängd, både bland yngre och äldre, säger Strand.

Dela gärna så fler får ta del av informationen!