Kontroversiella beslutet: det här flygbolaget väger sina passagerare innan avresa

Vill du resa med det här flygbolaget? Då är det bara att ställa sig på vågen!

Finnair, det finska flygbolaget, väger passagerare tillsammans med deras handbagage vid ombordstigningen. Syftet är att samla in viktdata inför flygningarna för att förbättra säkerheten under resan.

Vid gaten kommer resenärerna att vägas, och enligt Finnair kommer detta att ske anonymt. Endast personalen som utför vägningen kommer att kunna se passagerarnas vikt.

Flygbolaget har betonat att vägningen inte är obligatorisk, och passagerarna kan själva välja om de vill delta genom att kliva upp på vågen med sitt handbagage.

Förutom vikt kommer ålder, kön och sittplatsklass också att noteras under detta test.

Syftet med att väga passagerarna är att säkerställa att varje flygplan inte överstiger sin maximala vikt för säkert lyft.

Detta inkluderar inte bara passagerare och deras handbagage utan även andra faktorer som planet självt, incheckat bagage, bränsle, frakt, catering ombord och vattentankar för toaletterna.

Invägningen kommer att genomföras på vissa flygningar till andra europeiska länder och vissa långdistansflygningar utanför Schengenområdet, enligt Finnairs pressmeddelande.

Data om passagerarnas uppskattade medelvikter kommer att samlas in för att uppdateras vart femte år.

Att väga resenärer är ett ämne som väckt kontroverser, men det är inte första gången det diskuteras. År 2013 skapade Samoa Air rubriker över hela världen när de införde obligatorisk vägning av passagerare. Tanken var att resenärer med högre vikt skulle tilldelas platser med mer utrymme.

Samoa Air gick även så långt att de införde en prissättning baserad på passagerarens vikt, vilket kallas för ”pay as you weigh” biljetter. Detta ledde till starka reaktioner från allmänheten.

Sponsrat innehåll

Andra läste även