Nu är vargen en skyddad art i hela Europa – vad tycker du om detta?

Efter år av väntan har EU:s domstol klassificerat vargen bland de skyddade arterna, oavsett var de befinner sig.

Den Europeiska domstolen har nu beslutat att det är förbjudet att försöka fånga, transportera och döda en varg, även om den är nära ens bostad.

Därför har vargen nu blivit en officiellt skyddad art. Detta innebär att spårning av dessa djur är förbjuden, såvida man inte har undantag från en behörig nationell myndighet, anger La Provence.

I lagen går det att läsa:

”En varg som vandrar nära eller i mänskliga bosättningar, korsar dessa områden eller livnär sig av resurser som produceras av människor, kan inte betraktas som ett djur som har lämnat sitt naturliga område och är därför fortfarande skyddat.”

Detta beslut från EG-domstolen följer faktiskt livsmiljödirektivet från 1992 som skyddar mer än 1000 arter och 200 typer av livsmiljöer:

”Det säkerställer bevarande av ett brett utbud av sällsynta eller hotade djur och växt-arter”.

Pixabay

Ett glädjande besked för många, samtidigt som vargfrågan varit en infekterad debatt under många år. Vad tycker du om det nya beslutet?

Sponsrat innehåll

Andra läste även