Så här skiljer sig symptomen på den brittiska mutationen ”B117”

Vissa coronasymptom är inte lika förekommande bland patienter som smittats med den brittiska mutationen, ”B117”. Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi menar att det vilket är helt norman men lite svårt att förstå sig på.

Folkhälsomyndigheten meddelade tidigare i veckan att man har hittat 95 fall av den omtalade brittiska coronamutationen i Sverige.

Mycket pekar på att den siffran egentligen är högre, då tester görs i syfte att upptäcka muteringar.

Tester som är genomförda av den brittiska statistikmyndigheten markerar för tre gener i coronaviruset. N-proteion, S-protein och ORF1ab.

Minst N-eller ORF1ab-genen måste förekomma i ett provsvar för att testet ska räknas som positivt.

Om endast S-genen förekommer, är inte en tillräckligt tillförlitlig indikator på covid-19, menar brittiska Office för national statistics.

Den brittiska mutationen som undersökningen baseras på har fått namnet B117. Laboratoriepersonal har genom förändringar i S-proteinet, kunnat särskilja de som är smittade av just den mutationen från resterande.

Undersökningen kom fram till att symptomen liknar varandra väldigt mycket. De mest vanliga som förekommer bland patienterna är hosta, feber, trötthet och muskelvärk.

Men inte lika många förlorar smak och lukt, enligt undersökningen.

Så här förekommande var de olika symtomen bland patientgruppen som smittats med B117:

Hosta – Mutationen: 35,1 procent. Övriga: 28,3 procent.⁠ 

Trötthet – Mutationen: 32,5 procent. Övriga: 29,1 procent.

Muskelvärk – Mutationen: 25 procent. Övriga: 22 procent.

Halsont – Mutationen: 21,9 procent. Övriga: 19,1 procent.

Feber – Mutationen: 21,7 procent. Övriga: 19,3 procent.

Huvudvärk – Mutationen: 31,5 procent. Övriga: 30,3 procent.

Diarré – Mutationen: 7,4 procent. Övriga: 6,7 procent.

Andnöd – Mutationen: 12,4 procent. Övriga: 12,1 procent.

Illamående/kräkning – Mutationen: 10,1 procent. Övriga: 10,1 procent.

Buksmärtor – Mutationen: 6,7 procent. Övriga: 6,7 procent.

Smakbortfall – Mutationen: 16 procent. Övriga: 18,9 procent.

Luktbortfall – Mutationen: 15 procent. Övriga: 18,6 procent.

Källa: Aftonbladet

Sponsrat innehåll

Andra läste även