Studie visar: Så mycket kaffe ska du dricka för att minska risken för sjukdomar

Annons

En ny studie visar att en stadig kaffekonsumtion kan minska risken för diabetes typ 2 och hjärt-och kärlsjukdomar. Men dricker man för mycket kan man gå miste om hälsofördelarna, enligt forskarna.

Kaffe är ett av de livsmedel som man forskat mest på. Vid en konferens anordnad av ett institut för vetenskaplig information om kaffe, ISIC, diskuterades forskarnas senaste fynd.

Vid det tillfället genomförde man en metaanalays, vilket innebär en studie av vetenskapliga publikationer för att kunna dra generella slutsatser.

Forskarna kom fram till att en måttlig kaffekonsumtion bär med sig flera hälsofördelar. En till fyra koppar kaffe om dagen minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck.

Annons
Foto: Pixabay

”Men, en högre kaffekonsumtion än fyra koppar visade sig inte vara lika skyddande”, skriver man i rapporten

Annons
.

Resultatet ser likadant ut om kaffet innehåller koffein eller inte. Den exakta förklaringen till varför kaffe minskar risken för dessa sjukdomar är inte fastställd ännu, mer forskning behövs konstaterar forskarna.

Annons

Andra läste även