Vanliga ovanan som förstör många relationer

Annons

Det finns en speciell ovana som är förödande för relationer. Här är experternas tips på att undvika den.

Relationer är svåra och kräver en hel del jobb för att få det att fungera. Vissa sätt att agera och vanor är också mer skadliga än andra för ett förhållande.

John Gottman är en hyllad relationsexpert och han har kommit fram till ett beteende som är en av de värsta vanorna man kan ha i en relation, nämligen vanemässig kritik.

Vanemässig kritik ska inte förväxlas med konstruktiv kritik, som på många sätt är positiv för vår utveckling. Läs nedan för att lära er vad vanemässig kritik är och hur man kan undvika det.

Kritik kontra klagomål

Det finns en viss skillnad mellan kritik och ett klagomål. I en relation måste man så klart kunna framföra ett klagomål, det viktiga är just hur du framför det.

– Kritik är när ett klagomål läggs fram som en karaktärsbrist, säger parterapeuten Zach Brittle till Huffington Post.

Man ska försöka undvika att inleda meningar med fraser som: ”Du gör alltid!” eller ”Du gör aldrig”. Det är långt i från konstruktivt. Samma sak gäller svordomar och andra sårande ord.

Annons

Så skadar kritik ett förhållande

De flesta vill inte vara kritiska personer, men ibland tvingas den sidan av oss fram, oftast på grund av stress och frustration. Det är inte alltid lätt att bryta den här vanan, men ett första steg är att förstå hur det påverkar din partner.

Kritik äter upp din partners självkänsla

Regelbunden kritik både sårar din partner och riskerar att sänka hens självkänsla.

Annons

Det förstör intimitet

Annons

På sikt så kan det förstöra er syn på varandra, och en känslomässig klyfta växer fram.

Det förändrar ingenting

Det finns egentligen inget syfte med den här sortens kritik, då det sällan leder till någon förändring i beteende. Snarare så blir den kritiserade personen mer defensiv.Man Wearing Suit Jacket Sitting on Chair in Front of Woman Wearing Eyeglasses

Källa: Pexels

Så här bör ni istället kommunicera

1. Fokusera på vad du söker i din partner snarare än tvärtom

Allt handlar om hur man säger saker. I stället för att säga: ”Varför glömmer du alltid att hänga upp tvätten?!”, så kan man snällt be sin partner att ta hand om tvätten.

2. Öppna mjukt

John Gottman menar att man når bättre resultat om man har en mjukare ton. Ett tips är att öppna en konversation på det här sättet:

”Jag känner X om X och jag behöver X”.

3. Önska

Det går att byta ut många mindre trevliga ord mot ordet ”önska”, det blir ofta vänligare. Om du vill att din partner ska laga mat lite oftare kan man säga:

”Jag skulle önska att du hjälpte mig med matlagningen några kvällar i veckan”. Det har inte alls samma negativa klang som: ”Du hjälper aldrig till med maten!”

Det är lätt att hamna i ett visst beteendemönster, speciellt om man varit tillsammans länge. Vi hoppas att de här tipsen kan hjälpa er att bryta eventuella dåliga vanor!

Sponsrat innehåll

Andra läste även