Nya statistiken: Så många är vaccinerade mot covid-19 i din region

Vaccinationen mot covid-19 har dragit igång i Sverige och för varje vecka som går blir allt fler vaccinerade i landet. Här är den senaste statistiken för alla regioner.

De första doserna vaccin mot covid-19 levererades till Sverige den 26 december 2020 från amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Efter det har fler och fler vaccinerats i landet.

Den senaste tiden har det dock höjts röster om att processen går för långsamt, bland annat på grund av försenade leveranser. Kritik har även riktats mot att regionerna inte arbetat snabbare med de doser som mottagits.

I listan nedanför kan ni se en överblick över vaccinationen i Sverige och hur vaccineringen går varje vecka.

Pixabay

Sammanställning förbrukade doser

Antalet vaccinerade, dos 1: 331 389 stycken, motsvarande 4,04 procent av den svenska befolkningen över 18 år.

Antalet vaccinerade, dos 1 och 2: 101 507, motsvarande 1,24 procent av den svenska befolkningen över 18 år.

Folkhälsomyndighetens hemsida finns det en mer detaljerad tabell med fördelningen över de olika regionerna. Här redovisas det ”totala antalet vaccin som anlänt eller beräknas anlända till Sverige varje vecka”.

Statistiken baseras på det nationella vaccinationsregistret och alla tal är avrundade och ”anpassade till existerande förpackningsstorlek”. 

Tabellen för 11 februari:

För att se den aktuella vaccineringen fram till 11 februari för de olika kommunerna respektive regionerna kan man använda den här kartan.

Eftersom en stor del av befolkningen inte är vaccinerade än är många nyfikna på hur framtiden ser ut. Folkhälsomyndigheten har även publicerat en tabell för framtida leveranser, som vem som helst kan ta del av.

Här är prognosen för vaccinleveranser till Sverige, januari-juni 2021:

Vad tycker ni om Sveriges hantering av vaccineringen hittills? Ge gärna er syn i kommentarerna!

Sponsrat innehåll

Andra läste även