Experten: fyra beteenden som kan leda till skilsmässa

Enligt den amerikanska experten finns det vissa beteendemönster som tyder på att ett par kommer skilja sig. Här de viktigaste tecknen att hålla utkik efter.

Dr. John Gottman, 78, har arbetat och forskat om par och relationer i många år. I ett av hans mest kända forskningsarbeten har han upptäckt återkommande beteendemönster hos gifta par.

I en studie gjord 1992 lyckades han med 94 procents sannolikhet förutse vilka som skulle skilja sig i olika relationer.

Dr. Gottman identifierade fyra olika slags beteenden som han menar är tecken på att en relation kommer sluta i skilsmässa.

Unsplash

Granskade paren

I sex av sju studier som Dr. Gottman genomfört har verkligheten stämt överens med hans hypoteser.

Han utgick från olika faktorer som leder till skilsmässa bland heterosexuella par, och undersökte och granskade paren i studien under en längre tid.

Här är de fyra olika faktorerna som var mest förekommande hos paren som skiljde sig:

1. Kritik

En återkommande faktor var att påpeka sin partners negativa sidor. Det kan vara kritik som ”du är så självisk” eller ”du pratar alltid om dig själv”.

2. Förakt

Dr. Gottman menar att förakt är den enskilt största faktorn för skilsmässa. Det är alltså den här punkten de som vill rädda sin relation bör jobba med mest. Föraktet i relationen kan till exempel vara att sätta sig över sin partner och kalla hen för nedlåtande saker.

3. Försvar

Hamnar du alltid i försvarsställning när du argumenterar med din partner? Det kan lett leda till att man ser sig själv i en offerposition och därefter går många relationer utför.

4. Stenvägg

I vissa fall kan den ena partnern börja dra sig undan känslomässigt. Då blir personen som en vägg att prata med för sin partner. Om bara en person i relationen försöker föra en diskussion och aldrig får något tillbaka blir det så klart problem på lång sikt.

Unsplash

Känner du igen dig i någon av tecknen? Du kan vara lugn, Dr. Gottman menar att dessa faktorer inte är en dödsdom för din relation, utan snarare en väckarklocka på att börja anstränga sig mer och jobba på förhållandet!

Sponsrat innehåll

Andra läste även